phornphanon
วัน-เวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
phornphanon
Hotline:
phornphanon

เวียดนามเหนือ 21 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

RJ-TGHAN03 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย ว้าว ว้าวว ว้าววว!

ทัวร์โค๊ด PPNT231109
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,919 บ.

ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย บิน TG นอน 4 ดาว

ทัวร์โค๊ด PPNT230627
เช็คอินโมอน่า คาเฟ่, นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน, ล่องเรือกระจาด, ชมถ้ำตามก๊ก
โมอาน่า คาเฟ่, ยอดเขาฟานซีปัน, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
ปลาแซลมอน ซาซิมิ + ปลาสเตอร์เจียนหม้อไฟ + ไวน์แดง ดาลัด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,919 บ.

RJ-TGHAN04 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย บินดี พักดี

ทัวร์โค๊ด PPNT231155
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,919 บ.

ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย บินTG นอน 5 ดาว

ทัวร์โค๊ด PPNT230648
เช็คอินโมอาน่า คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน, ล่องเรือกระจาด,ชมถ้ำตามก๊ก
เช็คอินโมอาน่า คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน, ล่องเรือกระจาด,ชมถ้ำตามก๊ก
ปลาแซลมอนซาซิมิ ปลาสเตอร์เจียนหม้อไฟ ไวน์แดงดาลัด
5 ดาว
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,919 บ.

RJ-TGHAN05 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย สงกรานต์

ทัวร์โค๊ด PPNT231279
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 27,919 บ.
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์