phornphanon
วัน-เวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
phornphanon
Hotline:
phornphanon

อุซเบกิสถาน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

16 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

ทัวร์โค๊ด PPNT230304
หลุมไฟ Door to Hell, ทะเลสาบอัลไมตี้,
อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์ – คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์ - อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบ Issyk Lake บิชเคก (คีร์กิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา – โทกโม๊ค
อาหารจีน, อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
16วัน 14คืน / เริ่มเพียง 189,900 บ.
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์