phornphanon
วัน-เวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
phornphanon
Hotline:
phornphanon

ไต้หวัน 189 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม

Loading...

VZTPE5 Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ

ทัวร์โค๊ด PPNT230028
ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว
วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101,GloriaOutlet
เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

ทัวร์โค๊ด PPNT230005
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Vietjet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

ทัวร์โค๊ด PPNT230027
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

ทัวร์โค๊ด PPNT230169
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

ทัวร์โค๊ด PPNT230014
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

ทัวร์โค๊ด PPNT230043
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

FD-TPE2 Taiwan สุดต๊าซ 4วัน3คืน By FD

ทัวร์โค๊ด PPNT230063
ปั่นจักรยานราง,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

FMS-SL-Charterflight Taiwan 3 อุทยาน 6วัน4คืน By SL

ทัวร์โค๊ด PPNT230288
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,โรงงานหินอ่อน
อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,หมู่บ้านประมลเจิ้งปิง,วัดเหวิ่นหวู่,อุทยานอาลีซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,โรงงานหินอ่อน,อุทยานทาโรโกะ,หาด7ดาว
อาหารจีนซีฟู้ด,ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

ZGTPE-2313CI ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค

ทัวร์โค๊ด PPNT230059
เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และซีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า ไฟล์ทสวย บินเช้า-กลับดึก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ZGTPE-2309CI ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2

ทัวร์โค๊ด PPNT230078
เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิล พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์